vb57inde

INDEX - Virtual Book 57..

All illustrations © 2007 Merion Estes
Biography of Poet


Inviere


Resurrection

Depărtare

Remoteness

Cântec de Seară

Song of Evening

Luna Seceră Moale ...

The Moon Softly Harvests ...

Trei Cântece pentru Arthur:

Three Songs for Arthur:

...Târziu După Amiaza

...Late in the Afternoon

....Căldură Vânătă

....Purple Heat

....Umbre de Fum şi de Smirnă

....Shadows of Smoke and of Myrrh

Ai, Pasăre ...

Ah, Bird ...

America

America

Durerea Te Imbată ...

The Pain Intoxicates You ...

Insomnie

Sleeplessness

Câteodată Inima ...

My Heart Sometimes Explodes ...

Căldură

Warmth

Când Singurătatea ...

When Loneliness ...

Toamna ...

Autumn

Noapte

Darkness

Dimineţile Albe

White Mornings

Voi Indrăgi ...

I Will Grow Fond Of ...

Cuţit

The Knife

Lumea

The World

Cercuri de Fier

Iron Hoops

Inger Beat de Durere

Angel Drunk with Sorrow

Mă Voi Intoarce

I Will Return

Mexico, Mexico

Mexico, Mexico

Nu Eşti un Tigru

You Are not a Tiger

Nu Spune

Don't Speak

Noapte de Toamnă

Night of Autumn

Prima Zi a Anului

The First Day of the Year

Gata de Drum

Ready for the Road

Se-nvolbură Vulturii ...

Eagles Are Turning Circles ...

Absenţă

Absence

Ars Poetica

Ars Poetica

Pasăre Oarbă

Blind Bird

Cere-Mi

Ask Me ...

Coridă

Bullfight

Cuvântul

The Word

Dans

Dance

Energie Divină

Divine Energy

Zbor

Flying Away

Inainte de-A Muri

Before I Die

Libertatea de'A Gândi în Stoluri

The Freedom of Thinking in Flocks

Cad în Somn ...

I Fall into Sleep ...

Şi Acum Lumea

And Now the World

Other index