VDEKJA KËTU NUK TRONDIT KËRKËNDDEATH IMPRESSES NO-ONE
HERE
Visar Zhititrans. Robert Elsie (from Albanian)
U shëmb galeria
dhe u vra i burgosuri.
(Prangat që e lidhën nuk janë vrarë akoma.)

Dhe zbriti brigada në kamp
me një njeri më pak,
me një të vdekur më shumë
që as shtëpisë sído ia kthejnë ta varrosë.

(Me të gjallët síje,
me të vdekurit - jo.
Jetë síke
nuk ke as varr!)

Xhaketën e të vrarit
e mbante në dorë njëri nga shokët.
Hidhja te këmbët
oficerit të rojes
te porta
dhe thuaji: Numëroje, tamam jemi!

Merr xhaketën
dhe mbulo supet e Shqipërisë që dridhen.
The tunnel caved in
And a prisoner was killed.
(but the chains he was wearing have not yet been killed)

And so, the chain gang returned to camp
With one man less,
With one corpse more,
Undelivered to its family for burial.

(You are neither among the living
Nor among the dead.
You have no life,
Not even a grave!)

The jacket worn by the dead prisoner
Is held in the hands of one of his friends.
Throw it at the feet
Of the officer at the gate,
In charge of the watchmen,
And say: "Count it, are we all here?"

Take the jacket
And shield Albania's trembling shoulders.

Copyright © Visar Zhiti; trans. copyright © Robert Elsie.


next
index
translator's next