TE HEKURAT E FRENGJISË SIMEAT THE BARS OF MY CELL
Visar Zhititrans. Robert Elsie (from Albanian)
Kaq bukur këndoi bilbili
te hekurat e frengjisë sime,
sa dhe hekurat m'u bënë
degë të gjelbra qershie.

Dyshemeja u mbush plot me cicërima

dhe unë mëgjunjazi
si therrime buke,
si therrime jete
një nga një po i mblidhja.


(Në birucë, 1980)
How sweetly the nightingale sang
Through the iron bars of my wind
ow, Transforming the very iron
into the verdant branches of a cherry tree.

The floor was covered in warbles

And I, on my knees,
Picked them up one by one
Like crumbs of bread,
like crumbs of life.


(in a prison cell, 1980)

Copyright © Visar Zhiti; trans. copyright © Robert Elsie.


next
index
translator's next