LARG VENDEVE TONAFAR FROM OUR COUNTRIES
Visar Zhititrans. Robert Elsie (from Albanian)
Larg vendeve tona si dy Tantalë
pimë kafe: unë me një botues
nga Beogradi,
flasim në një gjuhë të tretë për Kosovën.
Ishte djepi i Serbisë, më thotë, kemi të drejtë ne,
por është plot me shqiptarë, keni të drejtë ju.
Pra ne duhet të kemi patur më shumë djepe atëherë,
them unë. Ai hesht.
Por djepet të mos i kthejmë në varre, psherëtij.
Atdheu është një rastësi, më thotë beogradasi.

Dhe s'kemi pse e humbim rastësisht, shtoj unë.
Së bashku pasurojme njëri tjetrin. Tepër
s'është askush.

I përmbysim filxhanët që të shohim fatin,
O serb i mirë? Në fund të maleve të Ballkanit
na pret e ardhmja. Del prej ujërave si sirenat

që rendin pyjeve e ashtu lakuriq, të ndrojtura
u aviten qyteteve...
Far from our countries, like two Tantaluses
We drank coffee: I and a publisher
from Belgrade,
We spoke about Kosova in a third language.
It used to be the cradle of Serbia, he said, so we have rights,
But it is full of Albanians, so you have rights.
So, you mean, we should have had more cradles,
I said. He fell silent.
But let us not turn the cradles into graves, I added sighing,
One’s country is an accident, said the publisher from Belgrade.
So let us not lose it accidentally, I added.
We can enrich one another. No one is
superfluous.

Shall we turn our cups over to read our fate,
My good Serb? Behind yonder mountains in the Balkans
Our future lies waiting. Like the nymphs it rises from the waters
Which flow through the forests and, naked, timidly
Approach the cities...

Copyright © Visar Zhiti; trans. copyright © Robert Elsie.


next
index
translator's next