Y DDERWEN GAMTHE CROOKED OAK
Waldo Williamstrans. Tony Conran
(Pan fwriedid cau ar ran uchaf
Aberdaugleddau)Rhedodd y môr i fyny'r afon
Y cyrliog serchog, pur ei drem
Unwaith, a myrdd o weithiau wedyn
Cyn imi gael y dderwen gam.

Cyn imi ddod yr hydref hwnnw
A sefyll dan y gainc a'u gweld,
Hithau a'i mynwes yn ymchwyddo'n
Ardderchog rhwng ei gwyrdd a'i gold.

Yma bydd llyn, yma bydd llonydd,
Oddi yma draw bydd wyneb drych;
Derfydd ymryson eu direidi
Taw eu tafodau dan y cwch.

Derfydd y llaid, cynefin chwibanwyr
Yn taro'r gerdd pan anturio'r gwawl,
A'u galw gloywlyfn a'u horohïan,
A'u llanw yn codi bad yr haul.

Yn codi'r haul ac yn tynnu'r eigion
Trwy'r calonnau gwyrdd dros y ddwylan lom,
Yma bydd llyn, yma bydd llonydd
A'r gwynt ym mrig y dderwen gam.
(when it was planned to dam the upper part of
Aberdaugleddau)The sea ran up into the river,
The curling lovely, the pure of look,
Once, and a myriad times thereafter
Before I found the crooked oak.

Before I came in that October,
Stood under it, saw the branches wild,
The river with its bosom surging
Splendid between the green and gold.

There'll be lake here, there'll be quiet,
Stretching away a mirroring sheet,
An end of mischief and contention -
Tongues are dumb below a boat.

The mire is finished, the haunt of whistlers -
When the light ventures, strike up song.
The bright calls fluent, passionate, joyful,
Their floodtide lifts the boat of the sun.

They lift the sunrise, pull the ocean
To the green heart between bare banks.
There'll be a lake here, there'll be quiet,
And wind in the tips of the crooked oak.

Copyright © Estate of Waldo Williams (adm. Gwasg Gomer); trans. copyright © Tony Conran - publ. Gwasg Gomer


...buy this book
next
index
translator's next