PA BETH YW DYN?WHAT IS MAN?
Waldo Williamstrans. Tony Conran
Beth yw byw? Cael neuadd fawr
Rhwng cyfyng furiau.
Beth yw adnabod? Cael un gwraidd
Dan y canghennau.

Beth yw credu? Gwarchod tref
Nes dyfod derbyn.
Beth yw maddau? Cael ffordd trwy'r drain
At ochr hen elyn.

Beth yw canu? Cael o'r creu
Ei hen athrylith.
Beth yw gweithio ond gwneud cân
O'r coed a'r gwenith?

Beth yw trefnu teyrnas? Crefft
Sydd eto'n cropian.
A'i harfogi? Rhoi'r cyllyll
Yn llaw'r baban.

Beth yw bod yn genedl? Dawn
Yn nwfn y galon.
Beth yw gwladgarwch? Cadw t
Mewn cwmwl tystion.

Beth yw'r byd i'r nerthol mawr?
Cylch yn treiglo.
Beth yw'r byd i blant y llawr?
Crud yn siglo.
To live, what is it? It's having
A great hall between cramped walls.
To know another, what's that? Having
The same root under the branches.

To believe, what is it? Guarding a town
Until acceptance comes.
Forgiveness, what's that? A way through thorns
To an old enemy's side.

Singing, what is it? The ancient
Genius of the creation.
What's work but making a song
Of the trees and the wheat?

To rule a kingdom, what's that? A craft
That is crawling still.
And to arm it? You put a knife
In a baby's hand.

Being a nation, what is it? A gift
In the depths of the heart.
Patriotism, what's that? Keeping house
In a cloud of witnesses.

What's the world to the strong?
Hoop a-rolling.
To the children of earth, what is it?
A cradle rocking.

Copyright © Estate of Waldo Williams (adm. Gwasg Gomer); trans. copyright © Tony Conran - publ. Gwasg Gomer


...buy this book
next
index
translator's next