STONES - I MEINI - I
Nigel Wellstrans. Caryl Lewis
Things are shaping:
bit gruesome but tidy
when, turn your back,
it's the dark ages
(more dim than dark really).
Anyway it falls apart:
exit books and money
enter plague and death
(you choose).

So start over lads
in your own time:

dig out those chisels
good slab granite;
use wit, anguish,
some simple machinery

(ask the Irish
how chip and chant
the rock).

No stony silence now:
you could erect,
listen,
a language here,
no propaganda,

you understand

what I'm saying?
Ma' pethe'n siapio:
gwaedlyd ond gweddol
pan, tro dy gefn,
mae'n oesoedd tywyll
(llwydach na du)
a phethe'n chwalu:
mâs a'r arian, mâs a'r llyfrau
ac i mewn â phla ac angau
(dewis di).

Bwriwch ati 'to 'te, fois,
yn eich oes a'ch amser:

ceibiwch â'r gaing
wenithfaen sy'n gafael,
âchrebwyll a chraith
peirianwaith plaen

(gofyn i'r Gwyddel
sut i naddu a chanu'r
maen).

'Sdim tawelwch llwyr yn awr:
fe gallwch godi,
grandwch,
ein hiaith fan hyn,
nid propaganda,

chi'n deall

what I'm saying?

Copyright © Nigel Wells 2006; trans. copyright © Caryl Lewis 2006 - publ. Gomer Press


...buy this book
next
index
translator's next