TE JESH POETBECOMING A POET
Agim Vincatrans. Robert Elsie (from Albanian)
Të jesh oazë mes shkretëtirës
të mos harrosh se në botë ka kaq shumë të etur.

Të jesh fanar mes errësirës,
të mos harrosh se në botë ka kaq shumë të verbër.

Te jesh anije mes dallgësh,
të mos harrosh se në breg presin turma të humburish.

Ti thuash derrit derr e Sokratit Sokrat
dhe ta pish pjesën tënde të helmit.

Ti shkruash zotit letër të hapur
dhe tia numërosh të tëra mëkatet.

Ta ndërtosh varrin tënd në majën më të lartë të bjeshkës
dhe të shndërrohesh në rrufepritës.
To be an oasis in the wilderness,
Not to forget there are many who thirst in this world.

To be a lantern in the darkness,
Not to forget there are many blind in this world.

To be a ship in the waves,
Not to forget that forgotten masses are waiting on the banks.

To say pig to the pig and Socrates to Socrates
And drink your part of the poison.

To write an open letter to the Lord
And list all your sins.

To dig your own grave on the highest mountain peak
And turn into a rod of lightning.

Copyright © Agim Vinca; trans. copyright © Robert Elsie - publ. Forest Books/UNESCO


next
index
translator's next