HIŠA THE HOUSE
Maja Vidmar trans. Ana Jelnikar & Kelly Lenox Allan
(from Slovene)

Z očetovim mlekom
sem pila trdno
arhitekturo
hiše,
a še v teh prostorih
sem se zvečer
pokrivala čez glavo,
in nobenega
dvoma ni:
na odprtem bi
prišli, ki jih ni,
in me požrli.

Težko je s hišo
v glavi.
Zvečer sedam
na zadnji
prag
in jih zateglo
kličem.
ki jih ni.
With father's milk
I drank
the solid architecture
of the house,
and yet in these rooms
every evening
I covered up my head.
There was no doubt:
out in the open they would
have come, those who are not,
they would have devoured me.

It is hard
with a house in your head.
In the evening I sit
at the back door
crying out for
those who are not.

Copyright © Maja Vidmar; trans. copyright © Ana Jelnikar & Kelly Lenox Allan


...buy this book
next
index
translators' next