KANKA E TË ZGJUARIT SONG OF THE AWAKENING
Giulio Variboba trans. Robert Elsie (from Albanian)
Zgjou, bir, jo më gjumë,
Ngjou, se mi fjëjte shumë.
Jeta ime, xha m'u zgjo,
Zgjou se bëre nino.
Vjen një legë pekurar'
Pruçesion ti vizitar.
Gjegj si loznjin, si këndonjin,
Dhenë e detin e gjëmonjin,
Karramunxa e fishkarole,
Surdullina e rusinjole,
Mirë bukur e ngular, -
O çi vjersh! Ti rikriar.
Gjegji, bir, e iu gëzo,
Me kto duars i beko.
Ruaj rigale çi ti sualltin,
Gjithë mandrën e rëzuatin.
Nga me dorë ti kit qengje,
Çi ësht' e bardh' si nji skamëngje.
Çi ësht' e tener këjo gjiz'!
Ruaj e suall ki kaçiapriz.
E kaciqin me kit dhi
E suall ki buzëzi.
E gastratin pjot lesh
E suall ki këmbëlesh.
Ç'ësht' i ëmbël ki huall!
Erdh Nikolla e t'e suall.
Nji manure pratunere
E njo zok si kaçjulere
E nji t'egërith pëllumb
E suall Ngjisku me nji tumb
Via, bir, zgjou, pravoi,
Pekurarët bekoi.
Erdh edhe nji leg' divote
Tue kënduar parambote.
Ruaji, bir, e i gëzo,
Zgjou se bëre nino.
Vjen Xhudita me nji gjel,
Zunë fill ajo kangjel.
Suall Malita nji kapua,
E e motra nji pagua.
Pesë bracë xagarele
Suall e ve Rutiçele.
Suall e bija ca këstanja,
Kirgorina edhe milanja.
Suall Rakelea nji brez
Se t'e ngjeshinj nd'atë mes.
Me nji fash rikamatë
Erdh Suzana çi me natë.
Lia suall dica skutina,
E ca ve Carafina,
E Dilusha, çi u martua,
Suall nji kez', m'e suall mua.
Ruaji gjith' e i beko,
Zgjou se bëre nino.

...
...
Awake, son, sleep no longer!
Awake, for you have slept too much,
.......Come on, wake up, my darling.
.......Arise, for you've been dozing.
A group of shepherds is coming
In a procession to visit you,
.......Listen to them dance and sing,
.......Causing the earth and sea to ring.
Drones and flutes,
Reeds and pipes,
.......Playing in fair harmony,
.......Oh, what verse for your refreshment!
Hearken, son, and enjoy it,
Bless them with these hands of yours,
.......Look at all the presents they have for you,
.......All the herds that they have brought you,
Touch with your palm this little lambkin,
How white it is, like cotton!
.......And how soft this pale cheese!
.......See, the shepherds fetched it for you.
The kid with these goats
Was carried by that 'black-mouthed' fellow,
.......And the sheep covered in wool
.......Was led by that 'woolly-legged' chap.
How sweet is this honeycomb,
Nikolla was here and offered it.
.......Milëkoci sent some giuncata,
.......Get up, son, and we'll have it together,
It's a kind of cheese that shepherds eat.
A bird that looks like a lark
.......And a wild dove
.......And more fresh cheese from Ngjisku.
Up with you, my son, awaken and taste it,
And bless the shepherds.
.......Now a group of worshippers has arrived,
.......Singing folk ballads,
Look, son, and enjoy them,
Wake up, for you have had your nap.
.......Judith is coming with a rooster
.......And has struck up a song.
Ephigenia has brought a cap,
A cabbage pie and a kid goat.
.......Malita has lugged a capon,
.......And her sister has got a peacock.
Five lengths of ribbon
Have been given by the widow Rutiçela.
.......Her daughter's brought some chestnuts,
.......Chaffinches and some blackbirds.
Rachel's sporting a belt
To tie around your waist.
.......Look what Deborah has for you,
.......A bread roll and a cake made with grape juice.
A length of embroidery
Was borne by Susana this morning.

...
...

Trans. Copyright © Robert Elsie 1995.


next
index
translator's next