USŁYSZANE ZAPISANE OVERHEARD AND NOTED DOWN
Jan Twardowskitrans. Sarah Lawson & Małgorzata Koraszewska
Drzwi zadrżaly - kto to?
- Śmierć
weszła drobna malutka z kosą jak zapałka
zdziwienie. Oczy w słup
a ona
- przyszłam po kanarka
The door trembled: "Who's there?"
"Death."
He came in, tiny
Little with a scythe like a matchstick.
Astonishment. Eyes out on stalks.
And he:
"I came for the canary."

Copyright © Jan Twardowski 2002; Trans. Copyright © Sarah Lawson & Malgorzata Koraszewska 2002


next
index
translator's next