ŚWIĘTY GAPA SAINT NITWIT
Jan Twardowskitrans. Sarah Lawson & Magorzata Koraszewska
Kochał - ale nikt go nie chciał
śpieszył się - nikt na niego nie czekał
kołatał - kto inny otwierał
biegł z sercem - droga się urwała
jeszcze tęsknił za kimś przez furtkę ogrodu

- nie chce nie dba żartuje
wróżyli mu z liści

i było pusto wkoło
jakby świat powiedział
na wieki wieków amen
już tylko przez grzeczność
He loved - but nobody wanted him
he hurried - nobody waited for him
he rattled the door - the wrong person opened it
he ran with his heart - the road came to an end
he still pined for somebody through the garden gate

"she loves you not, she loves you not"
they told him fortunes from petals

and it was empty all around
as if the world said
bless you
just to be polite

Copyright © Jan Twardowski 2002; Trans. Copyright © Sarah Lawson & Malgorzata Koraszewska 2002


next
index
translator's next