MRÓWKO WAŹKO BIEDRONKO ANT DRAGON-FLY LADYBIRD
Jan Twardowskitrans. Sarah Lawson & Małgorzata Koraszewska
Mrówko co nie urosłaś w czasie wieków
ćmo od lampy do lampy
na przełaj i najprościej
świetliku mrugający nieznany i nieobcy
koniku polny
ważko nieważka
wesoło obojętna
biedronko nad którą zamyśliłby się
nawet papież z policzkiem na ręku

człapię po świecie jak ciężki słoń
tak duży że nic nie rozumiem
myślę jak uklęknąć
i nie zadrzeć nosa do góry

a życie nasze jednakowo
niespokojne i malutkie
Ant which hasn't grown for centuries
moth going from lamp to lamp
by a short cut and the simplest way
fire-fly blinking not known but not strange
grasshopper
drag-free dragon-fly
gaily indifferent
ladybird which even a pope
would ponder with his chin in his hand

I tramp through the world like a heavy elephant
so big that I understand nothing
I think how to kneel
and not have my nose in the air

and our life is equally
uncertain and tiny

Copyright © Jan Twardowski 2002; Trans. Copyright © Sarah Lawson & Malgorzata Koraszewska 2002


next
index
translator's next