DJUPT I EUROPA - Tomas Tranströmer
Jag mörka skrov flytande mellan två slussportar
vilar i sängen på hotellet medan staden omkring vaknar.
Det tysta larmet och grå ljuset strömmar in
och lyfter mig sakta till nästa nivå: morgonen.

Avlyssnad horisont.  De vill säga något, de döda.
De röker men äter inte, de andas inte men har rösten kvar.
Jag kommer att skynda genom gatorna som en av dem.
Den svartnade katedralen, tung som en måne, gör ebb och flod.


DEEP IN EUROPE - trans. Robin Fulton

I a dark hull floating between two lock-gates
rest in the hotel bed while the city around me wakens.
The silent clamour and the grey light stream in
and raise me slowly to the, next level: the morning.

Overheard horizon.  They want to say something, the dead.
They smoke but don't eat, they don't breathe but still have their voices.
I'll be hurrying through the streets like one of them.
The blackened cathedral, heavy as a moon, causes ebb and flow.

Copyright © Tomas Tranströmer 1987, 1997; Trans. Copyright © Robin Fulton 1987, 1997. - publ. Bloodaxe Books


next
index
translator's next