potanvaz
VAZOLAR ŞİİRİ VASE POEM
Tuğrul Tanyol tr. Ruth Christie from Turkish

I

Bu kalın bir vazo, yıllar
incecik belini yok etmiş
olabilir mi?

Ucundan uzayan
Ayçiçeği olacak değil ya
kıpkırmızı karanfıl
kimsenin sevmediği

II

Bu kırık bir vazo, bir elin
bir zamanlar havaya kaldırdığı
içindem gün ışığı yansırdı
o gözü orada unutmuşum ben

bu kıvrımlı bir vazo, dansın
ve müziğin ritmiyle yer değiştiren
göğsü örten o hızlı saten
duygusuyla ayakların değişi birbirine

III

Bu ejderha duruşlu vazo, içindem
Tao’nun gülüşünü geçiren
ona ancak bambular yakışırdı
Lı Po’nun dönerken getirdiği
arayıp da bulamadığı hocasının evinden


Bu sarhoş bakışlı bir vazo
yeşimden hem de değil
Pound’un Cathay’ı kadar uzak
ama bir o kadar da yakın

IV

Bu karanlık bir vazo
içinde unutulmuş çiçeklerin ağır kokusu

V

Bu ızdırap dolu bir vazo
evin boşluğunu yansıtan
tül çiçekleriyle örtülü

VI

Bu yağmurla dolu bir vazo
bir ucundan bakıldığında
yüzünde kırılmış kederi görürsünüz

I

This is a tubby vase, can the years
have removed
its tiny waist?

That’s surely not
a sunflower reaching above the rim
but a bright red carnation
that nobody loves

II

This is a cracked vase which long ago
a potter’s hand raised into the air
you could see daylight from inside
a detail I’d forgotten

This is a shapely vase, like feet
that rapidly shift to the rhythm of music and dance
like rippling satin
that covers the bosom and stirs

III

This is a dragon-shaped vase, the inside
conveys Tao’s laughter
only the wild bamboos Li Po brought back
from the house of the Tao master
whom he sought but never found
look good in this vase

This is a tipsy-looking vase
of jade, and not
distant as Pound’s Cathay
but just as near

IV

This is a dark vase, inside
the rank smell of forgotten flowers

V

This is a vase full of pain
reflecting the emptiness of a house
veiled in flowers of gauze

VI

This is a vase full of rain
if you look along the rim
you’ll see sorrow on its surface

Copyright © Tuğrul Tanyol; tr. copyright © Ruth Christie 2007


next
index
translator's next