VELLS MESTRESOLD MASTERS
Àlex Susannatrans. Pat Boran (from Catalan)
à Simó Busom i Josep Serra Llimona

Vells mestres que no penso anomenar,
¿què són els quatre segles que ens separen,
quan avui que hem vingut de lluny
per veure-us en dies d'un fred tallant
aquest munt de pigments i pinzellades
i sanes intencions que teníeu
- tal vegada la celebració
d'una vida mès domèstica, no ho sé
ens acullen amb el fervor de sempre
i fan d'aquests quadres dolls d'energia
per nosaltres, rodamons desvalguts,
cada dia més separats de tot,
més mancas de matèria, d'escalf,
pell i pelatge, mans i cossos,
tot això que ressurt dels vostres quadres
i ve a torbar-nos enllà del temps,
prodig, minuciós, dens i precís,
com fent?nos un senyal i convidant?nos
a passar i a esgotar al màxim la vida,
a escurar-la com un bon plat de sopa,
que són doncs aquests segles que ens separen
si quan hem vingut de tan lluny per veure-us
ens hem sentit reconfortats com mai?
to Simó Busom and Josep Serra Llimona

Old masters, whom I do not need to name,
what are these four centuries between us
when, having come so far to see you
and in such days of bitter cold,
this mass of brush strokes and pigments
allied with the clear intentions you had -
perhaps, yes, even to celebrate
a more domestic lifestyle, who can say -
as passionate as ever they welcome us now;
and these tableaux of yours, source and store
of energy for us, poor vagabonds,
each day more cut off from things,
more lacking in materials, lacking in warmth,
skin and furs, bodies and hands,
everything is set free in your painting
returning to haunt us much later on,
prodigious, minute, packed close and precise,
as if we had each been given a sign
and ordered to engage with life to the full,
to empty it like a bowl of good soup;
so what then are these centuries between us
when having endured so much to get here
we feel more revitalised than ever?

Copyright © Àlex Susanna 2003: transl. copyright © Pat Boran 2003 - publ. Dedalus Press


...buy this book
next
index
translator's next