EDAT DOBLADATWICE THE AGE
Àlex Susannatrans. Pat Boran (from Catalan)
Com t'ha maltractat la vida en pocs anys:
em mostres uns foto de carnet
dalt de l'avió que ens retorna d'uns dies
de feina a l'estranger,
i veig com en el mar d'aquells ulls de vint anys
la vida és encara una costa llunyana,
deserta de pors i espadats,
àvida d'acollir en les seves cales
tot allò que se li presenti ...
Però ara que et doblen els anys i vora meu
et tinc contant-me coses del passat,
cruel mostra el temps les seves urpades
i el teu bell rostre veig cansat,
crispat per tot el que l'assetja
- una separaciò, un fill molt jove,
un son secas i molta mala llet al teu voltant -,
per bé que són potser les teves mans el camp
on l'arada del temps més feina ha fet:
tot de trencs i clivelles de cap a cap les solquen
i delaten la força amb què has hagut
d'aferrar-te a tu mateixa
perquè la vida no se t'endugués.
How life has been unkind to you
in so few years: on the plane
coming back from a business trip abroad
you show me an I.D. photograph,
and in the sea of your eyes at twenty
I notice that life is still a distant coast,
no sign yet of worries or cliffs,
still ready to welcome into its coves
whatever it is may wash up there ...
Now, twice the age, you sit beside me,
speaking of things long since past,
while time's cruel claw-marks show
on your tired, yet still beautiful face
drawn by all that lays claim to it -
a separation, a very young child,
lack of sleep, bad blood all around -
although it might be that your hands are the field
where time's harrow has been hardest at work:
so many fissures and cracks running across them
betraying the strength with which you have
throughout it all clung on to yourself
so that life would not bear you away.

Copyright © Àlex Susanna 2003: transl. copyright © Pat Boran 2003 - publ. Dedalus Press


...buy this book
next
index
translator's next