SYSTEMSYSTEM
Michael Strungetrans. Bente Elsworth
Hvis du er solen If you are the sun
er jeg vel din Mercur I must be your Mercury
lille og roterendesmall and rotating
brændt til ørken af dine strålerburnt to a desert by your rays
udmattet til døde af sin egen fascination.tired to death by its own fascination.
Hvis du er guldIf you are gold
må jeg være kviksølvI must be mercury
der splintrer og løber i kugler på din krop splintering and running in balls on your body
og gør dig mat, du krakelerer tiring you, you crackle
din facade falder, afsløret raser du.your facade falls, unmasked you rage.

Copyright © Estate Michael Strunge 2000, transl. © Bente Elsworth 2000 - publ. Arc Publications


...buy this book
next
index
translator's next