HESEKIELEZEKIEL
Eva Strömtrans. Robin Fulton
Hör du sången inifrån kyrkan?
Vem sjunger därinne? Spruckna röster, gamla kvinnor?
Ligger någon i kistan? Är den tömd, plundrad?
Finns det någon där, döda ben, överklädda med senor,
döda senor, ihopväxta med muskler, kött?

En fågel i sandlådan med blodiga fjädrar 
är täckt av små, små flugor.
Den bakteriella processen fortgår.

Sången stillnar, stenen blöder.
Bönerna skaver mot stenen. Rösterna skaver
mot bönen. Sången skaver mot stenen.
Can you hear the singing from inside the church?
Who is singing? Cracked voices, old women?
Is someone lying in the coffin? Has it been emptied, plundered?
Is there someone there, dead bones, clothed in sinews,
dead sinews, grown together with muscles, flesh?

In the sand-box a bird with bloody feathers 
is covered with tiny flies.
The bacterial process continues.

The hymn falls silent, the stone bleeds.
The prayers chafe against the stone. The voices chafe
against the prayer. The hymn chafes against the stone.

Copyright © Eva Ström; Trans. Copyright © Robin Fulton 1997, - publ. Norvik Press


...buy this book
next
index
translator's next