GUD VED HVEM VI ERGOD KNOWS WHO WE ARE
Michael Strungetrans. Bente Elsworth
Gud ved hvem vi er God knows who we are
med vore ure with our watches
og vore kys og stive blikke. and kisses and staring eyes.
Vi bevæger os igennem verden We move through the world
og alting opløses.and the world dissolves.
Begæret vil fastholde alt i drøm Desire wants to fix everything in a dream
og man ser at det splintrer and we see it all shattering
som spinkelt glas og knogler.like fragile glass and bones.
Gud ved hvor vi går hen God knows where we are going
på vor rejse on our journey
for at nå en tanke to reach an idea
om noget andet udenfor.of something else outside.
Vi står stilleWe stand still
med flakkende øjne our eyes wandering
og maskinerne løber.the machines running.
Beskedenheden vil rive drømmen fra os Modesty wants to snatch the dream away from us
og man ser at alting stivner and we see everything stilling
i en ingentid af frossent glas in a no-time of frozen glass
og evige hvide knogler.and everlasting white bones.

Copyright © Estate Michael Strunge 2000, transl. © Bente Elsworth 2000 - publ. Arc Publications


...buy this book
next
index
translator's next