EN JOMFRU FRA ET FORFROSSENT ÅRTIA VIRGIN FROM A CHILLY DECADE
Michael Strungetrans. Bente Elsworth
Endnu en salon hvor negere tortureresAnother salon where blacks are tortured
af vinens syrlige smagby the wine's acidity
og koteletternes generte almindelighed. and the cutlets' bashful mediocrity.
Endnu en rejse blandt guder Another journey among gods
hvis banale violiner er fjernt whose hackneyed violins are far away
fra togenes exploderende passagerer. from the trains' exploding passengers.
Og alligevel skimtes en efterladt tyran, And yet one sees dimly a surviving tyrant,
en jomfru fra et forfrossent årti a virgin from a chilly decade
og i heldigste faldand with luck
hvis øjnene er fortrolige:and a knowing look:
En helt ny extase, stjerneblåa totally new ecstasy, star-blue
som kun dine bryster.just like your breasts.
Hvad i alverden er dog detteBut what on earth is this
- en jonglør af få ord,- a juggler of few words,
en sminket nonne på sofaens ilta cosmetic nun on the sofa's oxygen
plus de drivende maskiners enfoldige hudorme. plus the driving machines' simple-minded blackheads.
Endnu en gang vil jeg overlegent og i hunkøn Once more I shall brilliantly and in the feminine
spise en vatteret melon, et arabisk korset eat a wadded melon, an Arabian corset
og sidst men frem for altand last but not least
en myres drøm om den totale frihedan ant's dream of total freedom
midt i tågen fra byens tårnein the fog from the city's towers
der snor sig valent og måske forkæletthat winds vaguely and perhaps pampered
omkring de uldne statuers latterlige enegang.around the fuzzy statues' ludicrous lone walk.

Copyright © Estate Michael Strunge 2000, transl. © Bente Elsworth 2000 - publ. Arc Publications


...buy this book
next
index
translator's next