AAN DE EENVOUDIGHEID ODE TO SIMPLICITY - (from Dutch)
A.C.W. Staring tr. Cliff Crego
Breng mij, zachte Eenvoudigheid,
Waar de stulp uw schreden beidt,
Die de wijnstok half omvangt;
Daar de bloeitak over hangt.

Leid mij tot uw klein gezin,
Als een trouwen jonger,in;
Doe mij, luistrend naar uw mond,
Waarheids echte leerling kond.

Dat mijn oor geen woest geschal
Boven eedlen zang gevall',
Noch mijn oor een bont vertoon,
Meer dan oudheids zedig schoon.

Waag ik eens de lier te slaan;
Spoort mij pligt tot handlen aan;
Schoone Nimf! ontsta mij niet:
Tooi mijn Leven en mijn Lied.
Bring me, gentle Simplicity
To where a hovel your steps awaits,
To where the wine stem half receives;
And the flowering branch overhangs.

Lead me to your small family
Take me, as a trustworthy disciple, in.
Let me, listening to your words,
Become verily Truth's student.

That no desolate noise drown out
Noble song to my ears,
That my ears receive not sharp sounds
More than Antiquity's silken beauty.

Have me dare pick up the lyre;
Spur me to embrace my duty to action;
Most beautiful nymph! escape me not:
Embellish my Life and my Song.

Trans. copyright © Cliff Crego - see website http://www.cs-music.com/features/r2c-index.html


next
index
translator's next