PERPETUUM MOBILEPERPETUUM MOBILE
Marin Sorescutr. Michael Hamburger
Lui Prometeu i se lăsase dreptul de replică, totuşi.
Dar cum sta aşa răstignit pe stnca aceea
Nemişcat ci doar sfrtecat lăuntric,
Singura replică pe care-o spunea era aceasta:
- De ce ficatul?

At least Prometheus still had the right to object.
But what if, fixed to the rock there,
unable to stir and inwardly minced,
what he managed to say was only:
'Why the liver, of all things?'

Desigur cea mai simplă
Şi cea mai banală replică, n aparenţă:
-- De ce ficatul?
Avea n cap o intreagă piesă
Despre valoarea focului
Şi demnitătii nemaipomenite a gestului de titanică răzvrătire,
O piesă foarte nchegată şi care şi artistic se ţinea bine,
Pe care voia să i-o urle sfidător lui Zeus
Dar se pomenea rostind doar att:
- De ce ficatul?

Yes indeed, the simplest
and seemingly tritest objection:
'Why the liver, of all things?'
Through his head a whole drama passed,
about the value of fire and
the incomparable dignity of Titanic revolt.
A play coherent enough, and not bad artistically,
that he wanted to roar at Zeus with contempt.
But what he came out with was only:
'Why the liver, of all things?'

In stnga lui nfometat, vulturul e foarte drz,
Ştie să-şi facă meseria, e călău pe faţă,
Are un cioc ca un excavator
Care nfigndu-se face să bubuie munţii,
De aceste cuvinte aproape onomtopeice:
- De-aia!

The vulture on his right is insatiable.
It knows its hangman's job, and does it openly.
Its beak, an excavator,
digs in, so that the mountains
quite onomatopoeically echo:
'That's why! That's why!'

Acesta este şi nu este un răspuns
La mistuitoarea intrebare a eroului,
Care, uitat de lume in acele pustiuri stncoase din Caucaz,
Incă mai răguşeşte zările uznd de dreptul său sfint de replică:
- De ce ficatul?


This is and is not an answer
to the question that eats the hero
who, remote and forgotten by the world
in the stony deserts of the Caucasus,
still asserts his right to object,
so that the vast empty spaces
have grown hoarse with echoing:
'Why the liver, of all things?'


Trans. Copyright © Michael Hamburger 1983, 1993 - publ. Bloodaxe Books


...buy this book
next
index
translator's next