SHAKESPEARESHAKESPEARE
Marin Sorescutr. Michael Hamburger

Shakespeare a creat lumea în şapte zile.

În prima zi a făcut cerul, munţii şi prăpăstiile sufleteşti.
n ziua a doua a făcut rîurile, mările, oceanele

Şi celelaite sentimente -
Şi le-a dat lui Hamlet, lui Iulius Caesar, lui
Antoniu, Cleopatrei şi Ofeliei,
Lui Othello şi altora,
Să le stapinească, ei şi urmaşii lor,
n vecii vecilor.

n ziua a treia a strîns toţi oamenii

Şi i-a invăţat gusturile:
Gustul fericirii, al iubirii, al deznădejdii,
Gustul geloziei, al gloriei şi aşa mai departe,
Pină s-au terminat toate gusturile.

Atunci au sosit şi nişte indivizi care întîrziaseră.
Creatorul i-a mingîiat pe cap cu compătimire,
Şi le-a spus că nu le rămîne decît să se facă
Critici literari
Şi să-i conteste opera.
Ziua a patra şi a cincea le-a rezervat risului.
A dat drumul clovnilor
Să facă tumbe,
Şi i-a lăsat pe regi, pe împărati
Şi pe alţi nefericiţi să se distreze.
n ziua a şasea a rezolvat unele probleme
administrative:
A pus la cale o furtună,
Şi l-a invăţat pe regele Lear,
Cum trebuie să poarte coroană de paie.
Mai rămăseseră cîteva deşeuri de la facerea
lumii
Şi l-a creat pe Richard al III-lea.
n ziua a şaptea s-a uitat dacă mai are ceva de
făcut.
Directorii de teatru şi umpluseră pămîntul cu
afişe,
Şi Shakespeare s-a gîndit că după atîta trudă
Ar merita să vadă şi el un spectacol.
Dar mai întîi, fiindcă era peste măsură de istovit,
S-a dus să moară puţin.


Shakespeare created the world in seven days.

On the first day he made the sky and the mountains
and the ravines of the soul.
On the second day he made the rivers, the seas, the
oceans as well as
the other feelings and
gave them to Hamlet, to Julius Caesar, to Cleopatra,
Ophelia,
Othello and others, to
reign over them with their children and later descendants
for ever and ever.

On the third day he summoned the whole of
humanity
to teach them the diverse tastes:
the taste of happiness, that of love, the taste
of despair, of jealousy, fame etc.,
till there were none left to distribute. But then
a few people came who were late.
Sorry for them, the creator patted their heads and
informed them
there was nothing left for them save
to become literary critics and
debunk his work.
The fourth and fifth days he reserved for laughter,
gave the clowns a free hand, allowed them
to turn somersaults and so provided amusement for
kings and emperors and other unfortunate persons.
On the sixth day he dealt with administrative
problems:
he set up a storm
and taught King Lear
how to wear a crown of straw.
There was some waste matter, too, from creation, and
out of this
he made Richard III.
On the seventh day he made sure that nothing was
left undone.
Already theatre managers had plastered
the whole world with their playbills, and
Shakespeare thought that after so much hard work
he deserved to see a performance;
but meanwhile, because he felt so excessively drowsy,
he lay down to take
forty winks of death.


Trans. Copyright © Michael Hamburger 1983, 1993 - publ. Bloodaxe Books


...buy this book
next
index
translator's next