ZLÝ VTIP A BAD JOKE
Martin Solotruk trans. poet & James Sutherland-Smith (from Slovak)
Všetko sa to začina už ráno v kúpel'ni.

Vol'ne prúdiaca voda upúta moju pozornost',
zasiahne do môjho správania
na premenlivú dobu.
A keby som predsa len podcenil svoju kondíciu,
kohútiky,
ktorými sa dá presne nastavit' rýchlost', miesto, čas,
sú stále na dosah
a dávajú tni možnost',
aby som sa cítil pánom tejto vždy náhodnej situácie,
pre ktorú odkrývam paplón.
pod ktorým som po mnoho hodin
v tme všeličo zohrieval, potajme dýchal.

Práve tam, kde sme najspontánnejši,
zostávajú po nás fŕkance.
Pre druhých celkom nepoužitel'né,
vyžadujú si zvýšenú opatrnost'.

Veci neznalým sa odporúča na dohodnuté miesta nechodit',
aby sa do zrkadla,
ktoré iným priznáva všetky výsady král'ov,
nemuseli pozriet' až po tom,
čo si kvôli istej nepredvídavosti o umývadlo odbijú
z korunky.
Everything begins in the morning in the bathroom.

Freely flowing water floods my attention,
affects my behaviour
in a changeable era.
And even should I merely underestimate my condition,
the taps,
which have been set precisely for speed, place, time,
are always within reach
and give me the opportunity
to feel master of this random situation
for which I pull off the quilt
under which I have for many hours
been willy-nilly nesting, secretly breathing.

Right there where we are most spontaneous
we leave behind us spatterings.
For others utterly unusable
they call for the utmost care.

The unknowing are advised not to go to the agreed place
so that in the mirror,
granting all prerogatives to others,
they needn't just see their crown
chipped by a basin.


Copyright © Martin Solotruk 2004: transl. copyright © poet & James Sutherland-Smith 2004 - publ. Arc Publications


next
index
translator's next