ORNITOLOGIORNITHOLOGY
Staffan Söderblomtrans. Robin Fulton
6 korus: Charlie Parker

Det faller snö.
Jag vaknar i ett obebott hus.
Fönstren är släckta, så förgår dagen.
Det är ännu för tidigt att skriva hem.


Det faller snö på björkarna, björkarna finns.
Det faller snö på fåglarna, fåglarna finns.

Mellan ordet björk och ordet fågel finns skogen.
I skogen finns ordet jag.


Det faller snö på huset därjag vaknar.
Huset har fyra hovar, det är en häst.
Huset travar genom nätterna, det stannar i snön.
Det stannar nära himlen, långt från Sebaots byar.


Det faller snö i mina gamla stövelspår.
Jag trampar i mina gamla stövelspår i snön.
Jag härmar ett ljust och enkelt minne.

Det faller snö, björkarna är blå.


Det faller snö: musik och tätt snöfall.
I det svarta mellan tonerna tar döden språnget.
I det svarta mellan tonerna finns ordet världen, världen.


Det faller snö.
Det är snön som faller.
Det är pennan som läser orden på papperet.
Det är kråkorna som släpar himlen genom skogen.
Six Choruses: Charlie Parker

Snow is falling.
I waken in an unoccupied house.
The windows are switched off, daylight passes on.
It's still too soon to write home.


Snow is falling on the birches, the birches exist.
Snow is falling on the birds, the birds exist.

Between the word birch and the word bird is the wood.
In the wood the word I exists.


Snow is falling on the house where I waken.
The house has four hooves, it's a horse.
The house trots through the nights, it stops in the snow.
It stops near the sky, far from the villages of Sabaoth.


Snow is falling in my old bootprints.
I stride in my old bootprints in the snow.
I imitate a bright and simple memory.

Snow is falling, the birches are blue.


Snow is falling: music and dense snow.
In the black between the notes death takes the leap.
In the black between the notes is the word world, the world.


Snow is falling.
It's the snow falling.
It's the pen reading the words on the paper.
It's the crows dragging the sky through the woods.

Copyright © Staffan Söderblom; Trans. Copyright © Robin Fulton 1997, - publ. Norvik Press


...buy this book
next
index
translator's next