DO'BHÉARAM SEAL RE SAOBHNÓS ... I'LL SPEND A WHILE IN FOLLY ...
Laoiseach Mac an Bhaird trans. Michael Smith - from Irish


Do'bhéaram seal re saobhnós,
ní bhiam re baothghlór banda;
na mná dhíobh ba díol tola
ní hiad a-nosa is annsa.

Acht gidh iad na mná sgiamhdha
is mó iarrthat le fearaibh,
isí an bhean díobh badh Gráinne
badh sáimhe liom im leabaidh.

Agam dá mbeadh an bhantracht,
mná Alban is mná Sagsan,
do b'fhearr liom beagán páirte
ón mnaoi is Gráinne dá bhfaca.

Bheith gan choirce gan chruithneacht
beag do thuigeas gur bh'easbhaidh;
ní ionnta do bhí ar gcáisne,
acht bheith gan Ghráinne is eagail.

Níor cheist oram dá ndéineadh
goid nó éigean ó dtiocfainn;
mo mhallacht ar m'fhear páirte
nár fhágaibh Gráinnne im iothlainn.

Bean is Gráinne don bhantracht,
bheith 'na hannsa ni shéanfam;
tug sí mo chiall ar claochlódh, -
seal re saobhnós do-bhéaram!


I'll spend a while in folly,
woman's vanity disallow;
women I once desired
are not pleasing to me now.

Though women who are fair
are most desired by men,
her whose name is Gráinne
I'd want most in my bed.

If all of Scotland's women,
or of England's, could be mine,
a little love from Gráinne
I'd choose from all I've seen.

The lack of corn and wheat
I never thought much want;
I little cared for them,
but dreaded Gráinne's loss.

No matter, robbed of all;
nor violence, if I live;
but curst be my companion
stole Gráinne from my barn.

Of all the country's women,
Gráinne's most desired;
my mind she has befuddled,
in folly I'll spend a while.

Trans. Copyright © Michael Smith 2007


next
index
translator's next