MEABHRAIGH ... REMEMBER WELL ...
Anon. trans. Michael Smith - from Irish


Meabhraigh mo laoidh chumainn-se,
a bhean an chumainn bhréige:
fuilngim feasta, is fulaing-se,
bheith i bhféagmhais a chéile.

Teacht oram dá gcluine-se
i dtighthibh móra ná i mbothaibh,
le cách orm ná cuiridh-se,
ná cáin mé is ná cosain.

I dteampal ná i mainistir,
cé madh reilig nó réadhmhagh,
dá bhfaice ná dá bhfaicear-sa,
ná féach orm is ní fhéachfad.

Ná habair, 's ní aibéar-sa,
m'ainm ná fáth mo shloinnte;
ná hadaimh, 's ní aidéamh-sa,
go bhfacas tú riamh roimhe.


Remember well my love song,
woman of deceitful love;
you and I both must endure
to be parted from now on.

If you should hear some talk of me
in great houses or in small,
withhold yourself from all reply,
neither blame nor praise bestow.

In monastery or in church,
in chapel yard or open view,
among all those whom we shall see,
don't gaze at me, I won't at you.

I shall not mention, nor shall you,
my name, or give a family clue;
do not admit, nor shall I say
that ever I cast eye on you.

Trans. Copyright © Michael Smith 2007


next
index
translator's next