SONET JAKO TALISMANSONNET BY WAY OF A TALISMAN
Jan Skáceltrans. Ewald Osers (from Czech)
Aby tĕ před zlým chránil
(takový už je svĕt)
dávám ti amulet
a nos jej bez přestání

Je proti chvílím krutým
zaháni z duše hlad
a toho kdo má rád
uchrání před uřknutím

Snad z nebe na zem spadlo
to vzácné zaklínadlo.
Ve svĕtle létavic

do stříbra jsem vyryl
SINE AMORE NIHIL
bez lásky není nic
To shield you from all torment
(the world is full of it)
please take this amulet
and wear it every moment.

It's against painful hours,
the hunger of the soul,
to him who keeps it whole
it lends protective powers.

A firefly creation,
that precious incantation
descended from above:

I graved into the silver
SINE AMORE NIHIL
There's nothing without love.

Copyright © Jan Skácel: transl. copyright © Ewald Osers


next
index
translator's next