TÄNDERNATHE TEETH
Lennart Sjögrentrans. Robin Fulton
Alla fisktänderna, alla hundtänderna
och alla människornas tänder.

Alla de som fötts, alla de som lever
alla de döda
och tänderna som följer dem.

Allt gräset med sina tänder
alla stenarna
som under en längre tidsföljd
gnager sönder sig själva.

Alla tar de sig ätande fram
och tuggar andras liv.
Solens tand står i mitten och månens intill.

I ätandet har de sin konst
i ätandet har de allt vad de har
något annat har de inte.

Till sist i hästens käke står de
som sneda flisor
bräckliga, framsträckta till livets avsked.
All the fish teeth, all the dog teeth
and all the man teeth.

All those who were born, all the living
all the dead
and the teeth that accompany them.

All the grass with its teeth
all the stones
in the course of ages
gnawing themselves down.

They all eat their way forward
chewing the lives of others.
The sun's tooth in the centre and the moon's beside it.

In eating is their art
in eating they have what they have
nothing else is theirs.

At last they're in the horse's jawbone
slanting splinters
brittle, reaching out to life's departure.

Copyright © Lennart Sjögren; Trans. Copyright © Robin Fulton 1997, - publ. Norvik Press


...buy this book
next
index
translator's next