RRI E PIKOSUR ME MUA ... SONG OF LONGING
Zef Serembe trans. Robert Elsie (from Albanian)
Rri e pikosur me mua, ku e di çë ke,
O ti e të bjerrit Parrajs molla më e mirë!
Thuomë çë të bëra u i shkret e kështu më le
Sa gjellen bën - e rronj pa fare hirë.

Oh! si të tharëta më shkuon kto dit, çë fare
Nkë pe ninat e qeshur nd'ata si
Çë shpirtin, dreq, m'e mbijin ndë gavnare
Çë m'e pataksjin lart me mallëmadhi.

Ballet terjorisur rrëmba dielli
Ka jotja dritsorë u më nkë pe,
Ne buzen me at çerë çë i qeshnej qielli,
Se të vrëret m'i mbuluon paru shum re.

Te gjiri, vash, mua zëmra mbëshon me zjarr,
Gjith trutë më vruntullisnjin me noere,
Pushimë u nkë mun çonj, paq nk' mun marr
E gjellen kështu ti, vash, m'e vret njëhere!
You are angry with me and I know not why,
Oh, fairest apple of paradise lost,
What have I done in my misery that you leave me thus,
How long shall I be deprived of all my joy?

Oh, how bitter were the days
When I saw joy vanish from your eyes
Which had filled this soul with such pride
And struck my breast with passion.

No longer did I see your forehead
At the window, embroidered with sunbeams,
Nor your fair lips, radiant heavens
Now thickly veiled in cloud.

Near your breast, my heart seethes with fire
And my mind with worry,
No respite do I encounter, no peace do I find,
Maid, you have ruined my life forever.

Trans. Copyright © Robert Elsie 1995.


next
index
translator's next