DE VAGEBOND THE VAGABOND - (from Dutch)
C.S.Adama van Scheltema tr. Cliff Crego
Van morgen woei de wind uit 't Zuiden,
Van middag woei het uit de hel
Ach! dat heeft niet veel te beduiden,
Wij leven ons leventje wel!

Van middag was het wel wat treurig,
Maar nou komt mijn hart uit de plooi! -
Ach, leven we niet te kieskeurig,
Wat duivel! het leven is mooi!

En van avond melk ik mijn koetjes,
Die geven geen melk en geen room! -
Ach mijn hart! mijn hart! maak dat 'k zoetjes
Van nacht van iets gelukkigs droom!
This morning the wind blew from the South,
This afternoon it blew from Hell
Ah! that doesn't mean all that much.
We live our little lives so well!

This afternoon it was a bit sad,
But come now my heart out of the fold! -
Ah! let's not live too persnickety,
May the devil care! life is not so bad!

And this evening I'll milk my cows,
They give no milk and no cream!
Ah my heart! my heart! make that I sweetly
Tonight about something happy dream!

Trans. copyright © Cliff Crego - see website http://www.cs-music.com/features/r2c-index.html


next
index
translator's next