DREVESNICA FORESTRY PLANTATION
Tomaž Šalamun trans. Joshua Beckman & the poet

Liliputanci ogromno kokošjo nogo, ki
mi stoji na prsih (podpluta je), polivajo
s tekočtino pri ostrogah. Štetje se bo
zgodilo. Šivi so počeni. Škatle mirujejo.

Strehe hiš se obračajo kot dežniki v vetru.
Belkasta in rjavkasta tekočina poplavlja
čipe. Vedro viva je na mizi. Meter ne pozna
mesa. Greben (tetrahedron, lepek, zdravje,

brez bencina, šege) klije. S postopači kuješ
zvezde. Zlezi! Mokrota je mastna. Baterija
se razlije. Gospod je v kalužnici. Sheme

niso več oblastne. Vsi z drevesa padajo
kot hruške. Nisem se še potolažil. Srce mi
utripa kot zajčku, ki bo umrl od strahu.

Lilliputians are watering the huge bloodshot
hen's leg standing on my chest with spurs.
There will be counting. Sutures are broken.
Boxes stand still. House roofs turn round like

umbrellas in the wind. Whitish and brownish
liquids flood circuits. A bucket of wine is
on the table. The metre doesn't know flesh.
A crest (tetrahedron, glutinous, health, without

gas) sprouts. You forge stars with idlers.
Crawl down! Moisture is greasy. A battery spills.
The Lord is in a marsh marigold. Schemes are

not despotic any more. Everybody falls from
trees like pears. I'm not consoled yet. My heart
beats like the heart of a hare who will die of fear.

Copyright © Tomaz Salamun 2006; trans. copyright © Joshua Beckman & Tomaz Salamun 2006


...buy this book
next
index
translator's next