poborhya
BŘIZA A VODA BIRCH-TREE AND WATER
Katerina Rudcenkova tr.Alexandra Büchler


Bez dechu, obklopeni zdmi,
tak jako jednou v budoucnu a spolu
budete zase.

K tobĕ se do vody ponořila tma,
chladnými ňadry se ti přisála na rty,
zježily se jí vlasy, zajíká se
tvým střízlivým vzrušením.

Spolu nejen tam, kde se mezi vás
už nevtĕsná pro stisk kůže.Jak by ti mohla chodidlem
pomalu přejíždĕt přes pohlaví, které tuhne
jako sklo v oknech, do nichž klepe vítr.


Proč si nic nepřejete.
Zamkli jste se tu a doléhá na dveře smích tĕch,
kteří vám temnou blízkost závidí.
Jste opilí.

Sotva odhalíš bílé rameno z kůry šatu,
už se z paty sesmeknul černý střevíc,
vztyčil se podpatek ke stropu, k nebi.
Noha už se ponořila,
místo ní a místo tmy se k tobĕ
do horké vody položila smrt z tvého snu,
žádoucí žena v bílém,
která td odvedla za ruku,
přesnĕ tak, jak sis přál.
Breathless, surrounded by walls,
the way you will be again, together,
in the future.

Darkness has plunged into the water with you,
pressing her cold breasts to your lips,
her hair standing on end, your sombre excitement
making her tongue-tied.

Together, even where she could
no longer force her way between you,
skin on skin.

How she could slowly stroke your
stiffening sex
with the sole of her foot,
like window panes
tapped by the wind.

Why don't you make a wish?
You've locked yourselves in here, while the laughter of those
who envy you that dark intimacy leans heavily against the door.
You are drunk.

As soon as your white shoulder emerges
from the bark of your dress,
the black slipper falls off,
its heel pointing towards the ceiling, the sky.
The foot has already plunged in;
instead of her, and instead of the darkness,
the death from your dream has come
to lie down with you in the steaming water,
a seductive woman in white
who led you away by the hand
just as you had wished.

Copyright © Katerina Rudcenkova 2007; trans. © Alexandra Büchler 2007


...buy this book
next
index
translator's next