from "ZLOTO" from "GOLD"
Tadeusz Róewicz - (Polish) trans. Tony Howard &
..........................Barbara Plebanek
Aurea prima sata est aetas...

zoty by wiek pierwszy
mijay wieki
nasta wiek XX

mija wiek XX
ma si pod koniec
chrzecijaskiemu wiatu
dziwne znaki
pojawiy si na niebie i na ziemi

dziwne znaki pojawiy si
na sztabach zota
w sejfach Riksbanku
centralnego banku Szwecji
zoto zaczo plaka
krwawymi zami
by ukry ten fakt
Riksbank prosi
centralny bank szwajcarski
o usuwanie ze sztab zota
niemieckich znakow
identyfikacyjnych
i zastpowanie ich
pieczciami szwedzkimi
............
............
Aurea prima sata est aetas...

gold was the first age
ages passed
the XX century came

the XX century passes
the christian world
nears its end
strange signs
have appeared in the sky and on earth

strange signs have appeared
on gold bullion
in the vaults of the Riksbank
the central bank of Sweden
the gold began to weep
tears of blood
to hide this fact
the Riksbank requested
the central bank of Switzerland
to remove german
identification marks
from gold bullion
and replace them
with the stamp of Sweden
............
............

Copyright © Tadeusz Róewicz 2001; Trans. Copyright © Barbara Plebanek & Tony Howard 2001 - publ. Arc Publications


...buy this book
next
index
translator's next