from "UNDE MALUM?" from "UNDE MALUM?"
Tadeusz Róewicz - (Polish) trans. Tony Howard & Barbara Plebanek
Skd si bierze zo?
jak to skd

z czowieka
zawsze z czowieka
i tylko z czowieka

czowiek jest wypadkiem
przy pracy
natury
jest
bdem

jeli rodzaj ludzki
wyczesze si
wasnorcznie
z fauny i flory

ziemia odzyska
swój blask i urod

natura sw czysto
i nie-winno

adne stworzenie poza czlowiekiem
nie posuguje sie sowem
które moe byc narzdziem zbrodni

stowem które kamie
kaleczy zaraa

zo nie bierze si z braku
ani z nicoci

zo bierze sie z czowieka
i tylko z czowieka

jestemy w myli - jak powiada Kant -
a tym samym odtd w bycie
inni ni czysta Natura
............
............
Where does evil come from?
why ask

from man
always from man
and only from man

man is an accident
at work
he is
nature's
error

if the human species
combs
itself
out of the fauna and flora

the earth will regain
its sheen and beauty

nature its purity
and innocence

no creature but man
uses the word
which may become a murder weapon

the word that lies
injures infects

evil doesn't come from a lack
or from nothingness

evil comes from man
and only from man

we are in thought - as Kant says -
and therefore in existence
different from pure Nature
............
............

Copyright © Tadeusz Róewicz 2001; Trans. Copyright © Barbara Plebanek & Tony Howard 2001 - publ. Arc Publications


...buy this book
next
index
translator's next