from "RODZINA
NADPOBUDLIWYCH"
from "THE HYPERACTIVE
FAMILY"
Tadeusz Róewicz - (Polish) trans. Tony Howard &
Barbara Plebanek
Glos z czarnej skrzynki:
tu "radio linotok"

dziecko nadpobudliwe
to pó biedy
ale trójka nadpobudliwych
pociech
to ju prawie plaga
dla rodzica

(sowo "rodzic"
stao si modne
"rodzicem" moe by ojciec
moe by matka)

nie daj boe jak z takim
dzieckiem idziemy w goci
dziecko wszystko psuje
co mam robi?

stosuje si takie lekarstwo
"rytalin"

dzwoni bojestem dziadkiem
nadpobudliwego dziecka
............
............
Voice from black box:
this is Radio Dribble

one hyperactive child's
not that bad
but three hyperactive
kiddies
are just a parenting
nightmare

(the word "parenting"'s
fashionable now
a "parenting person" may be a father
or a mother)

heaven help me
I can't take this child anywhere
the child ruins everything
what can I do?

there's a medicine
Rytalin

I'm calling because I'm the granddad
of a hyperactive child
............
............

Copyright © Tadeusz Róewicz 2001; Trans. Copyright © Barbara Plebanek & Tony Howard 2001 - publ. Arc Publications


...buy this book
next
index
translator's next