POEMAT PATETYCZNY POEM OF PATHOS
Tadeusz Róewicz - (Polish) trans. Adam Czerniawski
Opluli poet
przez wieki bd
wycierali ziemi i gwiazdy
przez wieki
bd wycierali wasne twarze

Poeta ywcem pogrzebany
jest jak podziemna rzeka
przechowuje w sobie
twarze imiona
nadziej
ojczyzn

Poeta okamany
syszy gosy
slyszy swój gos
rozglda si
jak czowiek w nocy
obudzony

Lecz kamstwo poety
jest wielojzyczne
i ogromne
jak wiea Babel

jest monstrualne
i nie umiera
They spat on the poet
for centuries
they will be wiping the earth and stars
for centuries
they will be wiping their own faces

A poet buried alive
is like a subterranean river
he preserves within
faces names
hope
and homeland

A deceived poet
hears voices
hears his own voice
looks around
like a man woken
at night

But a poet's lie
is multilingual
as monumental
as the Tower of Babel

it is monstrous
and does not die

Copyright © Tadeusz Róewicz 1982, 1991, 2004; Trans. Copyright © Adam Czerniawski 1982, 1991, 2004 - publ. Anvil Press


...buy this book
next
index
translator's next