JEST TAKI POMNIK THERE IS THIS MONUMENT
Tadeusz Róewicz - (Polish) trans. Ryszard J.Reisner


jest taki pomnik
na Ostrowie Tumskim
smutny opuszczony
pomnik Dobrego Papiea

stoi nieporuszony
niewydarzony (niech
"twórcy" Bóg wybaczy
wypadek przy pracy )

nikt tu nie skada wienców
czasem wiatr przymiecie
jakie gazety miecie

kto zostawi blaszana puszke
po piwie
puszka po kamieniach sie toczy
to taka metalowa
muzyka techno

Dobremu Papieowi
wiatr wieje w oczy
w kamienne uszy
gra na wielkim nosie

nikt nie pamieta
kto to postawi powieci
zostawi
kwiecien to miesiac pamieci?


w rocznice encykliki
Pacem in terris
zobaczyem w butelce
suchy badyl
biedny Roncalli
biedny Jan XXIII
mój papie
wyglada jak barya
jak slon
zrobili Cie na szaro

czy ci nie jest smutno
Ojcze Swiety
mój ojcze serdeczny

zbuntuj sie
przerwij sen
rusz do Rzymu
do Sotto il Monte

sen mara Bóg wiara
jest we Wrocawiu
kamienna poczwara

ale w moim sercu
masz
pomnik najpiekniejszy w wiecie
mówie do Ciebie
jakies wiersze Norwida

(wedug Buonarrotiego
Michaa Anioa)

Slodko jest zasnac,
slodziej byc z kamienia
Dzis, gdy tak wiele
hanb i poplamienia

umiechasz sie

widzisz Janie jeste opuszczony
bo Twój pomnik "niesuszny"
zosta wystawiony przez
jaki Pax podejrzany czy
inny Caritas z Partia powiazany
takie to byy u nas ciemne
sprawy i zabawy
w one lataTy pozostae soba nie tracisz
dobrego humoru i kamienna
reka z brzucha wystajaca
jak z granitowej beczki
bogosawisz mi
Tadeuszu Judzie z Radomska
o którym mówia e
jest "ateista"

ale mój Dobry Papieu
jaki tam ze mnie ateista

ciagle mnie pytaja
co pan myli o Bogu
a ja im odpowiadam
niewazne jest co ja myle o Bogu
ale co Bóg myli o mnie


there is this monument
on the isle of Ostrów Tumski
sad deserted
a monument to Good Pope John

it stands untouched
failed (may God let duck
'the creators' for their
stroke of bad luck ...)

no one here lays any wreaths
at times the wind sweeps by
newspapers and rubbish

someone left behind an empty
beer can
the can rolls along the cobble-stones
a type of metal
techno music

Good Pope John
a cloud bringing rain
onto your face of stone
huge nose like Bobo up to his pranks

no one remembers
who raised it blessed it
left it behind
April a time of national remembrance?

on the anniversary of the encyclical
Pacem in terris
I noticed in a bottle
a desiccated flower
poor Roncallii
poor John XXIII
my pope
looks like a barrel
like an elephant
well they've done You over in grey

are you not sad
Holy Father
my good-hearted father

take a stand
break your sleep
make for Rome
to Sotto il Monte

devil a chapel God a church
there is in Wroclaw
a stone gargoyle perched

but in my heart
you have
the world's most beautiful monument
I'm reading you
a poem by Norwid

(according to Michelangelo
Buonarroti)

To sleep, to sleep beckons sweet, sweeter to be of stone
Today when such disgrace, dishonour is all known

you are smiling

you see John you're all alone
for your monument 'the thorn'
was put on show by Party hacks
some Pax or Caritas ersatz
Christian linked to the government
those were the dark days here
of cat and mouse
back then

in the good old days
(according to Pan Tadeusz)
You remained true not losing
your good spirits and with stone
hand sprouting from your waist
like from a granite barrel
you bless me
Tadeusz Juda from Radomsk
about whom it's said
he is an 'atheist'

but my Good Pope
- me an atheist?

and they continue to ask
what do you think of God
and I reply
it's not important what I think of God
but what God thinks of me

Copyright © Tadeusz Róewicz; Trans. Copyright © Rysard J.Reisner 2005 - publ. Ars Interpres Publications


...buy this book
next
index
translator's next