VREDE PEACE - (from Dutch)
Jacobus Revius tr. Cliff Crego
Schoon is het goud, het schoonste der metalen,
Schoon 't alebast en 't luchtige kristal;
Schoon is het licht, wanneer de zon gaat dalen,
Schoon 't elpenbeen en 't rozenrood koral;
Schoon is de Mei, met bloemen zonder tal,
Schoon is de zeeg' met haar bekranste zweerden;
Maar die de kroon moet dragen boven al -
Schoon is de Vrede, de schoonste op der eerden! -
Beautiful is gold, most beautiful of all metals.
Beautiful is alabaster and the airy crystals;
Beautiful is light, when the sun is about to set,
Beautiful is ivory and the rosy red coral;
Beautiful is May, with its countless flowers,
Beautiful is the sheer cloth with its prize of sores;
But that which must carry above all the crown -
Beautiful is Peace, most beautiful thing on Earth! -

Transl. copyright © Cliff Crego 2004


next
index
translator's next