TWEE WEGEN TWO WAYS - (from Dutch)
Jacobus Revius tr. Cliff Crego
Het vaal is tussen wit en zwart,
Het taai is tussen week en hard,
Het lauw een eigenschap tussen hitte en koude.
Maar tussen vloek en zaligheid
En is geen bijweg die ze scheidt.
Het een hij vlieden moest die 't ander hebben zoude.
Ashen is between white and black,
Tough is between soft and hard,
Tepid is a property between hot and cold.
But between curse and blessedness
there is no byway which divides them.
One must flee that which the other must have.

Transl. copyright © Cliff Crego 2004


next
index
translator's next