LJIS JETA KISHË NDËRRUAR ... THE EARTH HAD TRANSFORMED THE OAKS ...
Girolamo de Rada trans. Robert Elsie (from Albanian)
Ljis jeta kishë ndërruar,
Uj të ri ndë dejtit
Kaljthëruar te dit e re;
Por llumbardh e Anakreontit
Ronej Temp e moëme.
Nd'uj një dit vate të malji
E s'u pruar si kish zakon.
Vet ë atë s'e thajti bora,
S'e përgjaku akulli,
Se m'u resht njera ë ra
Tek e bardha shpia ime.
Kur te drita dheu me shpi
U sbuljua je dejti,
Si garea ë delj për sish,
Mua më zëgjoi, tue fjuturuar
Qeljqevet finestërës.
M'u pataksa e ruata jashtin:
Rusht pak skallankur
Dheut ën i kin hje;
Ljulje ljiu të gapura,
Nd'era i tundën e përzien
Nd'at ninulj qeshënjën.
Si ato ljulje qielli.
Ti ruaje e së kuljtoje.
Një mbuin njerëzish.
Kallëzoret mbë dhemat
Mbajn kangjelje. Ka i goi
Ahjena ndër time motëra
Kishi arrën e mëma ime
Emërin tim thoj për ndë shpi.
Një gare m'u rodh te kurmi,
Si garea mbrëmjes te shtrati,
Kur vajza e ngrohët
Ndien për të parëzën
Sist ë m'i frihjen.
The earth had transformed the oaks,
Fresh sea water sparkled
Blue at the new day rising;
But the dove of Anacreon
Lived on in ancient Tempe.
One day it departed for the mountains for water
And did not return as was its habit.
It did not freeze in the snow
Nor was it wounded by an arrow,
But flew onward until it landed
At my happy home.
When the house and land
Reappeared beside the sea at dawn,
What joy welled in my eyes.
It awoke me, brushing
Against the window panes.
I arose and looked outside:
The grapes in the ripening vineyards
Covered our fields,
The blossoming flax
Swayed in the wind,
Gently smiling, and like its blossoms
Was the colour of the sky.
You could look out and forget
The cares of this world.
The gleaners were singing
Amidst the sheaves. I had just
Returned from abroad, to be reunited
With my sisters. My name was
Constantly on my mother's lips.
A joy filled my body
Like that of a fair maiden
Who, in the warmth of her bed at night,
Senses her breasts
Beginning to swell.

Trans. Copyright © Robert Elsie 1995.


next
index
translator's next