from "À LA RECHERCHE ..."from "À LA RECHERCHE..."
Miklós Radnótitrans. Francis Jones
Régi szeld esték, ti is emlékké nemesedtek! Serene old evenings, you too have been refined to memory!
Költőkkel s fiatal feleségekkel koszorúzott Where are you going, glittering table garlanded with poets
tündöklő asztal, hova csúszol a múltak iszapján? and young wives, as you slide away on the muds of passing time?
hoi van az éj, amikor még vigan szürkebarátot Where is the night when sparkling friends drank szürkebarát,
the grape
ittak a fürge barátok a szépszemü karcsu pohárból?we call grey friend, gaily still from slender, pretty-eyed glasses?
Verssorok úsztak a lámpák fénye körul, ragyogó zöld Lines of verse were swimming round the lamplight as brilliant green
jelzők ringtak a metrum tajtékos taraján és images bobbed upon the foaming crest of meter's wave and
éltek a holtak s otthon voltak a foglyok, az eltünt the dead were living, the prisoners, the dear vanished friends, were
drága barátok, verseket rtak a rég elesettek, back home again, and the long-fallen were writing their poems,
szvükön Ukrajna, Hispánia, Flandria földje.with the earth of Spain, Ukraine and Flanders fields upon their
hearts.
hoi van az éj, amikor még vigan szürkebarátot Where is the night when sparkling friends drank szürkebarát,
the grape
Voltak, akik fogukat csikoritva rohantak a tüzben, There were some who gritted their teeth and ran headlong through
the fire,
s harcoltak, csak azért, mert ellene mitse tehettek, who fought because they could not help it, and whilst their comrades
slept
s mg riadozva aludt körülöttük a század a mocskos edgily all around beneath the trenches of the muddy
éj fedezéke alatt, a szobájuk járt az eszükben, night their mind roamed in their room, for this was an island and cave
mely sziget és barlang volt nékik e társadalomban.all of their own amid the hugger-mugger of the platoon.
........................
........................

Copyright © Mrs. Radnóti 2000, transl. copyright © Francis R. Jones 2000 - publ. Arc Publications


...buy this book
next
index
translator's next