RANDOM RANDOM
Gregor Podlogar trans. Ana Jelnikar & Stephen Watts (from Slovene)
Iluzija se razrašča. Govorim malo.
Nič pomebnega o meni na osebni.
54 TV programov
ni dovolj.
Stvari pridejo k stvarem,
odidejo bolj slovesno kšt so pričle.
Hvala
ker si tiho.
Delim si podobo z mestom,
kjer živim.
Ena srna se matra v bolečini,
druge opazujejo,
ladja tone
v 20. stoletje.

Bleda svetloba oktobra,
nekaj pokvarjene hrane

v hladilniku,

brnenje centralne kurjave
kot ritmi elektronske glasbe.

Svet utripa
v umazanem perilu.
Illusion is growing rank. I don't say much.
There's nothing important about me on my ID.
54 TV programmes
just aren't enough.
Things come to things,
leave with greater solemnity than when they came.
Thank you
for being quiet.
I share my image with the town
in which I live.
One deer is writhing in pain
while others are watching,
the ship is sinking
down in the C20th.

Pallid October light,
some food that's gone off

in the fridge,

the drone of the central heating
like a rhythm of electronic music.

The world is pulsing
with dirty washing.

Copyright © Gregor Podlogar; trans. copyright © Ana Jelnikar & Stephen Watts


next
index
translators' next