AAN DE SONNETTEN IN PRAISE OF SONNETS - (from Dutch)
Jacques Perk tr. Cliff Crego
Klinkt helder op, gebeeldhouwde sonnetten,
Gij, kindren van de rustige gedachte!
De ware vrijheid luistert naar de wetten:
Hij stelt de wet, die uwe wetten achtte:

Naar eigen hand de vrije taal te zetten
Is eedle kunst, geen grens die haar ontkrachtte:
Beperking moet vernuft en vinding wetten;
Tot heerschen is, wie zich beheerscht, bij machte: -

De geest in enge grenzen ingetogen,
Schijnt krachtig als de popel op te schieten,
En de aard' te boren en den blauwen hoogen:

Een zee van liefde in droppen uit te gieten,
Zacht, een voor een - ziedaar mijn heerlijk pogen ...
Sonnetten, klinkt! U dichten was genieten. -
Sound clear, finely-chiseled sonnets,
You, the children of quiet thoughts!
True Freedom listens to the dictates:
He submits the law, that you laws consider:

In one's own hand free discourse to set
Is noble Art, no border shall her disempower:
Limit must reason and invention sharpen;
To mastery, who masters himself, compelled: -

The spirit drawn back to modest boundaries,
Appears as forceful as the poplar setting shoots,
Drilling into earth and blue heavens:

A sea of love poured out in drops,
Softly, one by one - see there my grand attempts ...
Sonnets, sound! You set in verse such delight. -

Trans. copyright © Cliff Crego - see website http://www.cs-music.com/features/r2c-index.html


next
index
translator's next