NÅR JEG BLIR ÆDT AF MYRER WHEN I'M EATEN BY ANTS
Inge Pedersen trans. Marilyn Nelson (from Danish)
Når jeg bliver ædt af myrer
skal I se mit hus
gennem mit skelet
Mine kældre og tårne
Trapper op ned op
Til den svævende balkon
hvorfra jeg tilkastede min elskede en rose
Til den mur hvor jeg styrtede
og længe lå på knæ, slog
panden til blods
Natten er sort. Men læg nakken tilbage
og når I er sunket
til bunden af det sorte
springer stjernerne frem
Når jeg blir ædt af myrer
skal I se himlen
gennem mit skelet
When I'm eaten by ants
you'll see my house
through my skeleton
My cellars and towers
Stairways up down up
to the hovering balcony
from which I threw my love a rose
to the wall where I fell
and stayed a long time on my knees, bashed
my forehead bloody
Night is black. But lay your head back
and when you have sunk
to the bottom of the black
the stars will spring forth
When I'm eaten by ants
you'll see heaven
through my skeleton

Copyright © Inge Pedersen; Trans. Copyright © Marilyn Nelson 2005 - publ. Oberlin College Press


...buy this book
next
index