JÖNNEK A CSATRANGOLÓK THE THUGSTERS ARE COMING
Sándor Pécsi tr. David Hill
Zörgetik, verik, zörgetik már a rozsdás ekevasat
Kattog a kereplo, kong a kolomp
Jönnek a csatrangolók
Kimegyek szétcsapok köztük
Kimegyek szétcsapok köztük
Nem az o dóguk a mi dógunk
Jaj ki ne menjél édes uram
Vaskampóval fejbe vernek
Megesett, hát megesett
Elcsalt engem szép huszártiszt
Nem köllött krumplit kapálni
Elnyert tole kártyán
Rusnyaképu strázsamester
‹tött-vert
Visszaszöktem édes uramhoz
Kicsi fiamhoz
Jaj ki ne menjél édes uram
Vaskampóval fejbe vernek
Rúgják a deszkát, sír az eke
Itt vannak már a csatrangolók
Kimegyek szétcsapok köztük
…s vaskampóval fejbeverték
A rattle, bang, rattle from the rusty plowshare
A clatter of clappers, a clink of cowbells
The thugsters are coming
Iíll go out among them beat them all up
Iíll go out among them beat them all up
Itís not their business itís our business
Oh donít go out my sweet husband
Their iron crooks will beat your skull in
Hereís what happened, as it happened
A handsome hussar officer enticed me
There was no need to hoe potatoes
Then an ugly sentry chief
Won me from him in a card game
He struck me beat me
I fled back to my sweet husband
To my little boy
Oh donít go out my sweet master
Their iron crooks will beat your skull in
They kick the plank, the plow screeches
The thugsters are already here
Iíll go out among them break up the fight
And their iron crooks they beat his skull in

Copyright © Sándor Pécsi; trans. copyright © David Hill 2005


next
index
translator's next