BLIZNYSCARS
Edward Pasewicztrans. Tadeusz Pióro (from Polish)
już bielutkie jak nitki strzępiące się na prześieradle,
zapamiętałem, tak jak nosowe mon frère.

Snieg też utkwił w pamici,
kawał lodu właśiwie,
można by się w nim przejrze,
gdyby tak nie zniekształcał.

I okno - to ważne - całkiem otwarte.

Zapamiętałem gołębia na sąsiednim
parapecie, o ktrym pomyślelimy,
że jest kamerą i śledzi nas mozolnie
i przaśnie, wysyłając do gołębiego
nieba co pikantniejsze kawalki.

A ptasi widzowie pomstują
na nasze zezwierzęcenie, i to
że w ich oczach jesteśmy martwi,
przywiązani do siebie i nadzy;

pżniej deszcz go spłoszył
i wybuch wulkanu w telewizorze.
Byloby dobrze gdyby został,
ślad bylby wyrażny, a tak z
pamięci wyłania się strużka potu,
kamień ktry przeleciał przez rynnę
z wielkim rumorem, i pranie ktre łopotało
jak flagi przy państwowym święcie.

Szum wody, już pżniej w nocy,
myśl o kukiełkach i kukurydzy,
wszystko namalowane na tekturze,
pornograficzny komiks pod powieką.
already white as threads baring the sheet
I remembered them, just as the nasal mon frère.

Snow, too, sticks in the mind,
a chunk of ice, actually,
you could look at yourself in it
if it didn't deform so.

And the window - this is important - quite open.

I rembered a pigeon from the neighbouring
sill which we thought was a camera
spying on us with great effort
and no art, sending to pigeon
heaven the spicier bits.

And the avian audience denounces
our bestiality, and that
in their eyes we are dead,
tied to each other and naked;

the rain scared him off
and the volcano erupting on TV.
It would have been good if he'd stayed,
the trace would be clearer; instead,
memory lets out a trickle of sweat,
a pebble that fell through the drain
making a great commotion, and laundry
fluttering like flags on a national holiday.

The sound of water, later at night,
thoughts of puppets and pulses,
painted on cardboard,
a porn comic-strip under eyelids.

Copyright © Edward Pasewicz 2003; Trans. Copyright © Tadeusz Pióro 2003 - publ. Arc Publications


...buy this book
next
index
translator's next