PIKNO BEAUTY
Cyprian Norwidtr. Adam Czerniawski (from Polish)
... Bóg widzi wszystko -

"Jakże to być może,
By tyle brzydot znioslo oko Boże? ..."
- Chcesz poznać, jak to? w drobnym przybliżeniu,
Spojrzyj artysty okiem na ruinę,
Na pajęczyny przy słońcu promieniu,
Na mierzw na polach, na garncarską glinę - -
- Wszystko nam dał On, nawet ślad, jak widzi
Sam, nie zazdrości nic, nic się nie wstydzi!
- Jest wszakże pycha, co złoci się słońcem
Dufając, że jej slońce nie przenika;
Ta - kontemplacji i wzroku jej końcem,
Ta - zatrzymaniem Boskiego promyka,
By zgaslą jasność i noc czuł u powiek
Najniewdzięczniejszy twór na świecie: człoiek.
- W każdej z sztuk niechże wszystkie lśnią - prócz onj,
Przez którą utwór będzie wyrażony.
... God sees all -

'How can
God's eye endure ugliness all round?'
- If you wish to know, with an artist's eye
Look closely at a ruin, at cobwebs
In sunlight, at matted straw
In fields, at potter's clay - -
- He gave us all, even His traces,
As He perceives things, shows no envy, needs no shame!
Yet there is sun-gilded Pride
Convinced the sun will not pierce her;
She is the end of sight and contemplation,
She is the screen against God's rays,
So that man, the most ungrateful creature in the world,
Should feel extinguished brightness and night in his eyes.
- In every art let all arts gleam, save the one
Through which the work is to be done.

Trans. Copyright © Adam Czerniawski 2004 - publ. Anvil Press


...buy this book
next
index
translator's next