MOJA OJCZYZNA MY COUNTRY
Cyprian Norwidtr. Adam Czerniawski (from Polish)


Kto mi powiada, że moja ojczyzna:
Pola, zieloność, okopy,
Chaty i kwiaty, i sioła - niech wyzna,
Że - to jej stopy.

Dziecka - nikt z ramion matki nie odbiera;
Pacholę - do kolan jej sięga;
Syn - piersi dorsł i ramię podpiera:
To - praw mych księga.

Ojczyzna moja nie stąd wstawa czołem;
Ja ciałem zza Eufratu,
A duchem sponad Chaosu się wziąłem:
Czynsz płacę światu.

Nard mię żaden nie zbawił ni stworzył;
Wieczność pamiętam przed wiekiem;
Klucz Dawidowy usta mi otworzył,
Rzym nazwał człekiem.

Ojczyzny mojej stopy okrwawione
Włosami otrzeć na piasku
Padam: lecz znam jej i twarz, i koronę
Słońca słońc blasku.

Dziadowie moi nie znali też innj;
Ja ng jej ręką tykalem;
Sandału rzemień nieraz na nich gminny
Ucałowałem.

Niechże nie uczą mię, gdzie ma ojczyzna,
Bo pola, sioła, okopy
I krew, i ciało, i ta jego blizna
To ślad - lub - stopy.

Those who say my country means:
Meadows, flowers and fields of wheat,
Hamlets and trenches - must confess
These - are her feet.

The child - not snatched from his mother's arms;
The youth - at her side will grow;
And she leans on her adult son:
These - are my laws.

My country has not risen here;
My body antedates the Flood,
My spirit soars over Chaos:
I pay rent to the world.

No nation fashioned or saved me;
I recall eternity's span;
David's key unlocked my lips,
Rome called me man.

I fall on the sand to wipe with my hair
My country's blood-stained feet:
But I know her face and crown
Radiant like the sun of suns.

My ancestors have known no other;
Her feet with my hand I used to feel;
I often kissed the peasant sandal strap
Round her heel.

They needn't teach me where my country lies;
Hamlets, trenches and fields of wheat,
Flesh and blood and this her scar
Are her print, her feet.

Trans. Copyright © Adam Czerniawski 2004 - publ. Anvil Press


...buy this book
next
index
translator's next